หมอกหนาตอนเช้า

posted on 14 Dec 2009 09:20 by velvetjack

ด้วยความที่บ้านอยู่นอกบริเวณตัวเมืองเป็นระยะทางพอสมควร จึงทำให้ตอนเช้าๆเมือตื่นนอน แล้วมีโอกาสได้เห็นหมอกบริเวณหลังบ้านที่เป็นทุ่งนา

แต่เป็นที่ชวนสงสัย (เฉพาะกับตัวเอง) ว่าทำไมบางวันอากาศหนาวแต่ไม่มีหมอก และกลับกันบางวันที่ไม่อากาศไม่หนาว แต่กลับมีหมอกลงหนา งง กับตัวเอง (เฮ้อ เป็นความด้อยปัญญาของตัวเองโดยแท้)

ช่วงนี้ที่เชียงใหม่อากาศเริ่มอุ่นๆขึ้นแล้ว แต่ก็ยังมีหมอกให้เห็นเป็นบางเช้า ทุกๆเช้ามีภารกิจขับรถไปส่งคุณแม่ทที่ำงาน ก็เลยมีโอกาสถ่ายรูปหมอกระหว่างการเดินทาง

ยามที่หมอกลงหนา

ถ้าหากวันใดหมอกลงหนาก็ต้องขับอย่างๆช้าๆและเปิดไฟ เพราะมันอันตรายหากขับเร็วในทัศนวิศัยที่หมอกลงหนา ซึ่งการขับอย่างช้าๆนี้ก็เป็นสาเหตุทำให้เราไปถึงที่จุดหมายล่าช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้

แต่หากเราลองเปิดกระจกและปล่อยให้หมอกเข้ามาในรถ เรากํจะสัมผัสหมอกเย็นๆ สดชื่นดีครับ บางครั้งสิ่งที่เป็นอุปสรรคมันก็มีความดีหรือความรื่นรมย์ ในตัวมันเองเช่นกัน

บทเรืยนทีี่ผมได้ในวันนี้ "บางครั้งอุปสรรค ก็มีความรื่นรมย์" 

Comment

Comment:

Tweet